Establishment (Name) Seminar

سمینار رایگان راهنمای انتخاب اسم برای ثبت شرکت‌ها و موسسات

با ما در این سمینار یک ساعته همراه شوید تا در مورد اینکه برای انتخاب اسم شرکت و یا موسسه تازه تاسیس خود برای ثبت در سازمان ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چه اصولی را باید رعایت کنید و چه محدودیت هایی وجود دارد، بیشتر بدانید.

زمان برگزاری و نحوه ثبت نام:

این دوره رایگان است.

زمان برگزاری دوره:
گروه اول: آخر هفته ها (پنجشنبه یا جمعه)
گروه دوم: در طول هفته (عصر روزهای شنبه تا چهارشنبه)

برای پیش ثبت نام و رزرو لطفا عبارت ثبت ۱ را برای گروه اول و عبارت ثبت ۲ را برای گروه دوم به شماره ۱۰۰۰۲۱۴۴۶۹۸۸۹۳ ارسال نمایید.

خوشحال خواهیم شد شما را عضوی از خانواده پاسارگاد بدانیم.