درباره ما

موسسه بلندای دانش و مهارت پاسارگاد در سال ۱۳۹۷ با شماره ۴۶۴۴۲ در سازمان ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

رسالت موسسه، گسترش دانش و مهارت روز به شیوه های گوناگون همچون حضوری، غیرحضوری، الکترونیکی و … می باشد.

مدیران موسسه که همگی دارای درجات تحصیلی علمی و دانشگاهی و تجربیات آموزشی می باشند بر این تلاشند تا تمامی مخاطبان ارجمند همواره بر بلندای دانش و مهارت استوار باشند.