دوره ها و سمینارها

پاسارگاد با افتخار سمینارهای مختلفی به صورت رایگان برگزار می کند.

این سمینارها به محض به حد نصاب رسیدن متقاضیان، در یک جلسه 60 تا 90 دقیقه ای و عمدتا در پایان ساعات کاری یعنی عصرها برگزار می گردند.

در صورت تمایل برای رزرو هرکدام از دوره ها، کد آن را به سامانه پیام کوتاه 10002144698893 ارسال نمایید.

Send a Message